De vogelsoorten in Europa en Azië waarin tot nu toe het vogelgriepvirus is gevonden zijn voornamelijk watervogels zoals ; zwanen, eenden, reigers en ganzen. 
Ook andere vogelsoorten, zoals duiven, zangvogels en roofvogels, kunnen besmet raken, maar hun gevoeligheid voor het virus ligt een stuk lager.
Trekvogels, maar zeker ook illegale transporten van besmette vogels, dragen bij tot de verspreiding van het virus.

Op dit moment is er nog weinig bekend van huiskatten die besmet zijn met het vogelgriepvirus. Hun gevoeligheid is gebaseerd op gevallen van zieke tijgers en luipaarden in dierentuinen in het verre oosten en proeven in laboratoria. Het is zeer onwaarschijnlijk, nog niet waargenomen, dat besmette katten het virus doorgeven aan andere katten, andere diersoorten of mensen. 

Hoe kan uw kat besmet raken?
Uw kat moet dan besmet, rauw vlees eten. Onze huiskat zal niet zo snel op jacht gaan naar watervogels, dus de kans op besmetting via watervogels is klein. Kippenstallen en met name kippen kadavers, kunnen wel een risico vormen, hetzelfde geldt voor duivenhokken.
Wordt er in uw directe omgeving melding gemaakt van grote aantallen dode, wilde vogels, houd uw kat dan voor de zekerheid binnen. Als jager is de huiskat gespecialiseerd in het vangen van muizen. Als een kat een vogeltje vangt, zal het meestal een zangvogeltje zijn en die zijn zoals hierboven vermeld niet erg gevoelig voor het vogelgriepvirus.

Vaccineren
Het vogelgriepvaccin H5N1 is ontwikkeld voor gebruik bij vogels (alleen kip, eend, gans, kalkoen).
Daarom is niet bekend wat het vaccin gaat doen als er andere diersoorten mee gevaccineerd worden. Mogelijk krijgen we niet eens opbouw van antistoffen, maar wel onbekende gevaarlijke bijwerkingen.

* Dit artikel is bedoeld om informatie te geven, het vervangt niet het raadplegen van de dierenarts.

* Mocht u willen reageren op dit onderwerp, dan kan dat op het forum of de facebookpagina van Kattendomein.

 

Contact

Uw vragen, tips en ervaringen delen met kattenliefhebbers :

 klik hier en bezoek
het forum.

Social media